Zapraszam na:

Konsultacje i diagnozę psychologiczną  dorosłych i dzieci

Psychoterapię poznawczo – behawioralną (młodzież, dorośli, PARY)

Analizę funkcjonalną zachowań trudnych u dzieci – analiza zachowania ( krzyk, histera, agresja) w miejscu występowania problemu (dom, ulica, sklep) dziecka oraz sposobu reagowania rodzica, przygotowanie interwencji modyfikujących to zachowanie

Spotkania terapeutyczne dla dzieci (indywidualne bądź grupowe) ( propozycja zajęć skierowana dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD, wycofanych, nieśmiałych – dobór w homogeniczne grupy, praca skierowana na deficyty)

Trening kreatywności dla młodzieży – zajęcia kształtujące elastyczność poznawczą, twórcze rozwiązywanie problemów – zalecane zwłaszcza dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów ( gimnazjalny, matura)

Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców