Paulina Popłońska – psycholog,  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, psycholog transportu.

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim, wybierając specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. Skończyłam trzysemestralne studia podyplomowe  z przygotowania pedagogicznego dające uprawnienia do pracy z dziećmi oraz dwusemestralne studia  podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z psychologii transportu.

Jestem uprawnionym do badań psychologiem transportu (wpis do rejestru  E- 273), w związku z czym posiadam przygotowanie do pracy z ofiarami i sprawcami wypadków komunikacyjnych.

Swoją wiedzę stale poszerzam i wzbogacam. Obecnie jestem uczestniczką  czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT Edu w Warszawie (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej). Moja praca terapeutyczna podlega regularnej superwizji.

Na co dzień pracuję w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”  w Skierniewicach. Moja praca polega głównie na prowadzeniu terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem  i Zespołem  Aspergera. Pracuję w oparciu o metodologię behawioralną, stale doskonaląc się zawodowo. Ukończyłam szkolenia m. in. „III- modułowy kurs  z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży” , kurs specjalizacyjny z technik stosowanej analizy zachowania u osób przejawiających trudne zachowania, odbyłam  staż dla profesjonalistów w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu oraz  Gabinecie Terapii Behawioralnej „Gniazdko” we Wrocławiu, staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Odżywiania oraz Zaburzeń Osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także szereg krótszych szkoleń.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w: Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach.

Doświadczenie szkoleniowe stale wzbogacam współpracując z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, w którym szkolę kadrę pedagogiczną oraz Stowarzyszeniem F84, dla którego przygotowuję warsztaty dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.